Published On: mie, ian. 11th, 2017

Traficul de cereale prin Portul Constanța a înregistrat un nou record în 2016

Traficul total de mărfuri înregistrat în 2016 în porturile maritime românești,
Constanța, Midia și Mangalia, a fost de 59,5 milioane tone, cu 5,5% mai mult decât în
2015.
Traficul de cereale a depășit, în 2016, recordul înregistrat în 2015, an de
referință pentru acest sector. Anul trecut, în Portul Constanța au fost manipulate 20,4
milioane tone cereale, față de 19,61 milioane tone în 2015.
Cerealele au avut o pondere, în traficul total, de 34,3%, fiind urmate în top de
petrol brut 12,6%, articole diverse 11,6%, produse petroliere 9,5% și minereuri și
deșeuri neferoase 5,3%.
Din traficul total înregistrat în 2016, traficul maritim a fost 46,19 milioane tone
(43,6 milioane tone în 2015), iar cel fluvial a reprezentat 13,23 milioane tone (12,73
milioane tone în 2015).
Pentru traficulmaritim, creșterea în perioada analizată reprezintă 6%, iar pentru
cel fluvial 3,9%.
Creșteri semnificative de trafic s-au mai înregistrat în cazul îngrășămintelor (de la
1,84 milioane tone în 2015 la 2,92 milioane tone în 2016), semințe uleioase, fructe
oleaginoase ( de la 1,95 milioane tone la 2,91 milioane tone), petrol brut (de la 6,6
milioane tone la 7,5 milioane tone).
A scăzut traficul de combustibili minerali solizi (de la 3,2 milioane tone în 2015 la
2,22 milioane tone în 2016), de produse metalice ( de la 2,06 milioane tone la 2,04
milioane tone) și minereuri de fier, deșeuri de fier (de la 2,75 milioane tone la 2,59
milioane tone).
Traficul de containere a totalizat, în 2016, 6,9 milioane tone, respectiv 711.339
TEU, comparativ cu 2015 când au fost înregistrate 6,85 milioane tone, respectiv 689.066
TEU. Cantitativ, creșterea este de 0,7%, iar în ceea ce privește numărul de TEU-uri,
creșterea este de 3,23%.
În 2016, au sosit în porturile maritime românești 14.516 nave, dintre care 4.331
maritime și 10.185 fluviale.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>